Thema's

We hebben een aantal ontwikkelthema's opgepakt waarbij we regionale samenwerking als meerwaarde zien. Hiervoor zijn innovatienetwerken opgezet. 

 

FLEXIBILISERING en MAATWERK als sleutel in de aanpak van het lerarentekort

Wat is er in het flexibiliseren en bieden van maatwerk in de lerarenopleidingen en op scholen nodig om te zorgen voor voldoende, diverse onderwijsprofessionals in de toekomst? Wat vraagt dat van de wijze waarop en waartoe we opleiden en professionaliseren? Wat vraagt dat van de samenwerking tussen lerarenopleidingen? Wat vraagt de toekomst aan het anders organiseren van onderwijs met ook andere type onderwijsprofessionals en de opleidingsroutes daarnaartoe? Onder begeleiding van Carola Doumen gaan we daar vanuit de verschillende betrokken opleidingen het gesprek over aan. We verzamelen gedeelde documenten van de opleidingen uit dit netwerk

Bijeenkomst 1: Stand van zaken bij de opleidingen
Bijeenkomst 2: Leeruitkomsten
Bijeenkomst 3: Flexibiliseren, hoe? 
Bijeenkomst 4: Toetsing en organisatie

Netwerkinitiator: Carola Doumen


Samen werken aan goede BEGELEIDING en BEHOUD VAN STARTENDE LERAREN.

Hoe dragen we zorg voor de inductiefase van beginnende leraren om hen de begeleiding te kunnen bieden die nodig is, hen door te kunnen laten ontwikkelen en te behouden voor het onderwijs?

Gerald Steverink, expert en trainer op dit gebied, heeft met verschillende betrokkenen in de regio een aantal interessante publicaties en praktijkvoorbeelden verzameld.

 

Slim REGIONAAL ORGANISEREN

Hoe kunnen we de regionale samenwerking slim organiseren zonder teveel bestuurlijke drukte, extra overlegmomenten en complexiteit te creëren? In antwoord op deze vraag delen Wilske Eurlings en Karin Derksen hun kijk op 'slim regionaal organiseren'

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.