Regio-infrastructuur

Regionale samenwerkingen

Scholen en lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor genoeg blijvende, blijvend goede leraren en andere onderwijsprofessionals. Hiertoe wordt veel samengewerkt in verschillende elkaar (deels) overlappende samenwerkingen die gestuurd worden vanuit de beleidslijnen Samen Opleiden & Professionaliseren en Regionale aanpak personeelstekorten (RAP) en samen moeten worden gebracht in (nieuw te vormen) onderwijsregio's. Onder de term regio-infrastructuur geven we een overzicht van deze samenwerkingen (zie ook: interactieve regiokaart). 


GenoegBlijvendeBlijvendGoedeLeraren

 

Onderwijsregio's

Sinds december 2022 wordt er gesproken over de vorming van onderwijsregio's (in het begin onder de naam 'RATO's'). In onderwijsregio's werken schoolbesturen, lerarenopleidingen en georganiseerde beroepsgroep samen in het kader van de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Ook andere partijen (kinderopvang, gemeente, ...) kunnen in de onderwijsregio participeren. 

Overzicht onderwijsregio's in de brede regio Zuidoost-Nederland.

De Realisatie-Eenheid ondersteunt de ontwikkeling van onderwijsregio's volgens 'de lerende aanpak'. 

 

Samen Opleiden

In partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen leiden we nieuwe leraren op voor de (nabije) toekomst. Bij samen opleiden wordt 40% van het curriculum verzorgd door en in het werkveld. Studenten leren en ervaren daarmee al tijdens hun studie hoe het is om werkelijk leraar te zijn. We streven ernaar om alle studenten op deze manier op te leiden. Ook landelijk beleid stuurt daarop aan. 

Overzicht partnerschappen PO/(V)SO
Overzicht partnerschappen VO/MBO

Het landelijk platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt de ontwikkelingen en publiceerde in oktober 2022 een factpact over de groei naar 100% samen opleiden. 

Regionale aanpak personeelstekorten

Arbeidsmarktvraagstukken worden gezamenlijk aangepakt in de subsidielijn Regionale aanpak personeelstekorten. 

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) waarmee meer dan 60 regio's in 2019 zijn gestart. De RAP-regeling is verlengd tot uiterlijk december 2023.

Overzicht RAP-projecten

Ondersteuning op (regionale) arbeidsmarktvraagstukken wordt geboden door ArbeidsmarktplatformPO, VOION en Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.