Regiodata

Er wordt veel gesproken over 'het lerarentekort'. Hoe we er in de regio voorstaan en wat we kunnen verwachten, wordt in het kader van de RAP-projecten heel specifiek uitgewerkt in gezamenlijke strategische personeelsplanning (SPP). 

Meer algemene arbeidsmartkcijfers zijn per regio uitgewerkt door het ArbeidsplatformPO voor het primair onderwijs en door VOION voor het voortgezet onderwijs

Als onderdeel van de regionale samenwerking in RA-ZON gaan we de verschillende arbeidsmarktanalyses bij elkaar brengen en op zoek naar kansen en uitdagingen voor slimme verbindingen tussen deelregio's en sectoren.

Regionale initiatieven

De basisschoolbesturen in Nijmegen hebben in het kader van RAP Nijmegen PO een gezamenlijk Strategisch personeelsplan opgezet. Het systeem is dusdanig gemaakt dat scholen jaarlijks zelf hun gegevens kunnen actualiseren. Deze gegevens zijn vervolgens door alle betrokken besturen in te zien. Vanuit de andere RAP-regio's is er interesse om te kijken of eenzelfde systeem kan worden ingezet. Meer informatie: Arianne de Bruin, projectleider RAP Nijmegen PO. 

Het voortgezet onderwijs in Nijmegen heeft in het kader van RAP Nijmegen VO/MBO een SPP-tool ontwikkeld waarbij zowel de personeelstekorten op middelbare scholen als opleidingsinstroom van lerarenopleidingen zijn meegenomen. 

De RAP-regio's Arnhem, Nijmegen, NO Brabant en Florent (Gelderland-Utrecht) hebben met elkaar een onderzoek uitgezet naar de doorstroom van PABO-afgestudeerden in het werkveld. De vraag is wat PABO-afgestudeerden doen na hun opleiding: waar gaan ze werken/doorleren en wat heeft hun keuze beïnvloed? Door hier zicht op te krijgen kunnen we met elkaar kijken waar acties nodig of mogelijk zijn om zoveel mogelijk afgestudeerden op de scholen in de regio aan het werk te krijgen. 
Meer informatie: Joke Kiewiet-Kester, projectleider/onderzoeker educatief-regionale samenwerking (HAN). 

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.