Website verder als RA-ZON

Website verder als RA-ZON

De website NetwerkOnderwijsprofessionals is 3 jaar geleden gestart als initiatief om samenwerkingen in de brede regio Arnhem-Nijmegen zichtbaar te maken, verbindingen te leggen en waar mogelijk samenwerking te stimuleren. De aandacht voor regionale samenwerking in de eductieve sector is in de afgelopen jaren gegroeid. Het aantal (aspirant-)opleidingsscholen groeide, we wisten elkaar te vinden rondom de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) en Regionale Allianties werden opgezet. 

In onze regio Zuidoost-Nederland hebben we onder de naam RA-ZON (Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland) de werkzaamheden van NetwerkOnderwijsprofessionals doorgezet. 

RA-ZON is de afkorting van Regionale Alliantie Zuidoost Nederland. De vorming van regionale allianties is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Flexibilisering. Het is een oproep aan lerarenopleidingen om (beter) met elkaar samen te werken en uit te wisselen opdat er voor iedereen die leraar wil worden in principe een passend ontwikkeltraject kan worden aangeboden. Dat deze vraag specifiek aan de lerarenopleidingen werd geadresseerd, gaf wrijving met onze regionale praktijk. Immers, de lerarenopleidingen en de scholen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor genoeg blijvende, blijvende leraren in de regio.

We hebben een stevig netwerk rond Samen Opleiden, arbeidsmarktvraagstukken worden in RAP-projecten opgepakt. Ook zijn er samenwerkingsverbanden t.a.v. bijvoorbeeld passend onderwijs, Sterk Techniek Onderwijs en Centres Of Expertises. Vanuit de behoefte aan overzicht en verbinding, hebben we de vorming van regionale allianties opgepakt om met scholen en lerarenopleidingen de brede regio in kaart te brengen en ontwikkeling te stimuleren en faciliteren. Lees verder >>

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.