2e strategiesessie Onderwijsregio's

2e strategiesessie Onderwijsregio's

Ruim 50 betrokkenen uit de brede regio Zuidoost-Nederland kwamen vrijdag 28 juni naar de HAN voor een bijeenkomst over de vorming van onderwijsregio's. Deze middag waren er twee thema's: Subsidieregeling Onderwijsregio's 2025 en de positionering van breed regionale samenwerking.

 

Subsidieregeling Onderwijsregio's 2025

Manon Koldewijn (directeur Realisatie-Eenheid), Hugo Jacobs (regio-adviseur RE) en Olivier Stortelder (beleidsmedewerker OCW) waren bereid gevonden om ons een toelichting te geven op de subsidieregeling 2025. Ze gingen in op de inhoud en de rolverdeling tussen RE, OCW en DUS-I. Vervolgens waren zij beschikbaar voor vragen. Bij de aanmelding hadden verschillende aanwezigen reeds een vraag ingestuurd. Deze werden door de dagvoorzitter, Joke Kiewiet-Kester, voorgelegd en aangevuld vanuit de zaal. Vragen die tijdens de bijeenkomst niet aan bod kwamen, zijn door OCW-RE schriftelijk beantwoord en aan de samenvatting toegevoegd. 

Presentatie OCW-RE
Samenvatting vragen en antwoorden

 

Positionering breed regionale samenwerking

Deze strategiesessie was een vervolg op de bijeenkomst van 7 februari 2024. Joke gaf hierop een korte terugkoppeling. Aly Smelt, lid stuurgroep RA-ZON, benadrukte het belang van breed-regionale samenwerking. Hoe vult dit aan op, en is het helpend voor de samenwerking in onderwijsregio's? Aan de hand van een concepttekst werd hierover in kleine groepjes druk gediscusseerd. 

Presentatie, voorbeeldtekst en reacties Positionering Breed-regionale samenwerking

 

foto'sRAZON

 

Grote dank voor ieder die aanwezig was. Dank ook aan Manon, Hugo en Olivier voor hun bijdrage, aan de stuurgroep van RA-ZON voor het initiatief en aan de HAN voor de gastvrijheid en organisatie. We volgen de ontwikkelingen en komen eind 2024 graag weer samen voor een vervolg. 

 

Volledigheidshalve geven we onderstaand de links naar: 

- Subsidieregeling Onderwijsregio's 2025
- Q&A van DUS-I
- Informatiebrochure Samenwerken in de onderwijsregio s
- Opname en presentatie webinar OCW, RE en DUS-I: Toelichting op de regeling dd. 18 juni 2024
- Dossier Sterk in onderwijsregio's van het landelijk platform SO&P met een eigen Q&A gericht op partnerschappen

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.