Strategiesessie Onderwijsregio's

Strategiesessie Onderwijsregio's

Op 7 februari kwamen ruim 60 betrokkenen uit de brede regio Zuidoost-Nederland bijeen voor een strategiesessie over de vorming van Onderwijsregio s.

Deze bijeenkomst is georganiseerd op initiatief van de stuurgroep van RA-ZON en in afstemming met de Realisatie-Eenheid. 

In de brede regio Zuidoost-Nederland zijn verschillende voorloperregio's en op diverse plekken worden verkennende gesprekken gevoerd. Met deze bijeenkomst wilden we die verkenningen bij elkaar brengen en met elkaar de inhoud in gaan. We zien RA-ZON als de verzameling van scholen, besturen en lerarenopleidingen van HAN, RU en ArtEZ die door samenwerking direct of indirect aan elkaar verbonden zijn, een relationele regio, een ecosysteem. 

Vanuit die gedachte stuurden we de uitnodiging aan projectleiders RAP, programmamanagers SO&P, bestuurders PO, (V)SO, VO, MBO, directeuren lerarenopleidingen, vakbond en Realisatie-Eenheid. Vanuit alle geledingen ontvingen we aanmeldingen. 

tetraeder

We startten de middag met een beschouwing op de huidige stand van zaken. Als het gaat over werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren: Welke activiteiten zou je op welk schaalniveau willen adresseren?  Dat was de vraag waarmee de deelnemers vervolgens in 6 gespreksgroepen uiteen gingen.

 

Bijgaand delen we de presentatie van deze bijeenkomst. 
De informatie uit de gespreksgroepen is verwerkt tot deze analyse. De verslaglegging per groep en per functie is als bijlage hier terug te vinden. 

In de presentatie wordt verwezen naar de whitepaper over slim regionaal organiseren. 

Voor wie in de eigen regio het gesprek wil voeren over het schaalniveau van samenwerkingsactiviteiten: gebruik gerust dit format (Word download)

 

Naar aanleiding van de strategiesessie ontvingen informatie over de betrokkenheid van de vakbonden bij de ontwikkeling van onderwijsregio's. 

 

De tweede strategiesessie voor bestuurders en projectleiders wordt georganiseerd op vrijdag 28 juni. 

StrategiesessieOnderwijsregio_20240207_samen

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.