Personeelstekorten

Het lerarentekort is bijna dagelijks in het nieuws. Op scholen en lerarenopleidingen zien we de gevolgen. De voorspelling is dat het lerarentekort groeit. Minder mensen worden leraar. En een deel van de leraren blijven niet in het onderwijs werken. Landelijke cijfers brengen tekorten en uitval in kaart en geven daarbij aan dat er grote regionale verschillen zijn. Vandaar de vraag: hoe zit het nou precies bij ons, in Zuidoost-Nederland? En, als we dat weten, wat kunnen we daar dan met elkaar aan doen? 

Op de pagina opleidingsdata verzamelen we de instroom- en diplomagegevens van de betrokken lerarenopleidingen van HAN Academie Educatie, ArtEZ en Radboud Universiteit. Bij regiodata brengen we regionale arbeidsmarktanalyses samen. Voor geïnteresseerden delen we ook de links naar de verschillende onderwijsloketten die in het kader van RAP-projecten zijn opgezet. 

In het PO is er niet alleen aan leraren grote behoefte. Ook schoolleiders zijn schaars. In de verschillende RAP-projecten is hier aandacht voor. In het kader van anders organiseren, kijken we hoe onderwijsondersteuners met een AD-PEPopleiding ingezet kunnen worden opdat met minder leraren de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft. 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.