Decemberbrief lerarenbeleid

Decemberbrief lerarenbeleid

Op 15 december besprak de Tweede Kamer de kamerbrief die minster Wiersma van OCW de dinsdag voorafgaande stuurde. "Het oplopende lerarentekort vraagt om landelijke regie en de bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken en over hun schaduw heen te stappen." De kamerbrief beschrijft de landelijke lerarenstrategie, behorend bij het eerder gepubliceerde werkplan. 

Het is nog onduidelijk hoe de in het plan genoemde Regio's voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Ondewijs (RATO's) gevormd zullen worden en wat dat betekent voor huidige samenwerkingen rond SO&P en RAP. 

In het onderliggende adviesrapport staat geschreven: "Gezien de opgave van de RATO’s is het zinvol om de indeling van de arbeidsmarktregio’s als startpunt te gebruiken (...). Om RATO’s te vormen, worden de bestaande samenwerkingsverbanden van RAP, SO&P en de Educatieve Allianties op uitnodiging van OCW – langs de lijnen van de 35 arbeidsmarktregio’s – bij elkaar gebracht voor participatie in de RATO." (p.21)

De decemberbrief lerarenbeleid met onderliggende stukken zijn beschikbaar via de site van de Tweede Kamer

Het landelijk platform Samen Opleiden & Professionaliseren inventariseert welke kansen en risico's de partnerschappen zien en welke vragen er leven. Je kunt hier je mening geven

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.