RA-ZON
Goed onderwijs

in Zuidoost-Nederland

Genoeg blijvende, blijvend goede onderwijsprofessionals. Dát is de uitdaging waar we voor staan. Of we dat nou onder de term van netwerk, educatieve regio of regionale alliantie doen: scholen, besturen en lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke opdracht rond opleiden & professionaliseren, werven & behoud. Met elkaar zorgen we voor goed onderwijs in de brede regio Zuidoost Nederland

Deze website maakt, gekoppeld aan de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON), de bestaande regionale onderwijsinfrastructuur zichtbaar: samenwerking wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, expertise wordt gedeeld.

Zo hebben we de opleidingsroutes naar leraarschap van de lerarenopleidingen van Artez, HAN en Radboud Universiteit samengebracht in heldere overzichten. Om inzicht te bieden in de samenwerkingen rond SO&P, RAP en onderwijsregio's hebben we de regio-infrastructuur in beeld gebracht. En, in het kader van personeeltekorten, bieden we opleidings- en regiodata. Flexibilisering en inductie zijn twee thema's waar we breed regionaal aandacht aan geven. Op het kennisplatform delen we activiteiten, expertise en producten uit de verschillende samenwerkingen.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.
Scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs door genoeg blijvende, blijvend goede onderwijsprofessionals in de brede regio Zuidoost-Nederland .
Regionale alliantie Zuidoost-Nederland