RAP-projecten

We kunnen er niet meer omheen, het personeelstekort in het onderwijs groeit. Dit gold al langer voor het PO, MBO en bepaalde tekortvakken in het VO. Met de mogelijkheden die door de NPO-gelden gecreëerd worden, wordt de vraag naar goed onderwijspersoneel nog breder en urgenter. We hebben een uitdaging waar noch de lerarenopleidingen, noch de afzonderlijke schoolbesturen, separaat een oplossing voor kunnen bieden. Met elkaar moeten we zorgen voor genoeg blijvende, blijvend goede leraren. In regionale verbanden hebben we aandacht voor werving en behoud, opleiding en verdere professionalisering. In de zogenaamde RAP-projecten wordt hier uitvoering aan gegeven. 

HAN Academie Educatie (PABO) participeert in de projecten:

 

HAN Academie Educatie en Radboud Docenten Academie participeren in de projecten:

En de Radboud Docenten Academie is onderdeel van:


RAP Arnhem-Renkum

www.onderwijsloketArnhem.nl

Partners RAP Arnhem-Renkum:

 • PO: Delta, Flores, Onderwijsspecialisten, Presikhaaf University;
 • HO: HAN Academie Educatie.

Aandachtsgebieden: 

 • Samen werven:
  We versterken de werkprocessen en taken rondom werving en selectie van (zij-)instroom nieuwe leraren.
 • Anders organiseren:
  We zoeken naar mogelijkheden om ons onderwijs anders te organiseren en richten ons hierbij specifiek op kansengelijkheid en ander taakbeleid. 
 • Samen opleiden en professionaliseren:
  We zorgen voor betere kennisdeling door expertises bij de schoolbesturen en HAN Academie Educatie in kaart te brengen, ontwikkelen Mastermodules Meesterschap en ontwikkelen inductietrajecten. Ook verkennen we in samenwerking met ROC Rijn IJssel de inzet en doorstroom van onderwijsassistenten.

Projectleider: Andrea van Dijk
Ingediend plan van aanpak

 

RAP Nijmegen (PO)

www.onderwijsloketNijmegen.nl

Partners RAP Nijmegen PO:

 • PO: Conexus, Josephscholen, Klokkenberg, Pallas, RK onderwijs Lent, PuntSpeciaal;
 • HO: HAN Academie Educatie.

Aandachtsgebieden:

 • Flexibilisering/zij-instroom:
  We brengen in- en uitstroom van (potentiële) onderwijsprofessionals in beeld, versterken ons wervings- en selectieproces en bieden professionaliseringsmogelijkheden voor leraren. Met een loket en een campane willen we het imago van het het basisonderwijs versterken. 
 • (Door)ontwikkelen schoolleiders:
  Met inspiratiedagen, opleidingsaanbod en goede begeleiding van startende directeuren willen we een tekort aan schoolleiders tegengaan. 

Projectleider: Arianne de Bruin
Ingediend plan van aanpak


RAP Florent (voorheen RTC Gelderland-Utrecht, PO)

www.RTC-GU.nl

Partners RTC Gelderland-Utrecht:

 • PO: Stichting Speciaal Onderwijs, SKOVV, Edese Schoolvereniging, Montessorischool Veenendaal, SKOR, Vechtstreek en Veenen, Stichting PCBO Baarn Soest, PCO Gelderse Vallei, CPOB, PPO De Link, BasisBuren Delta De Bilt, OPO-R, Stichting Gewoon Speciaal, CNS Ede, Proominent, Sichting RK Onderwijs Culemborg, Scholenstichting Pastoor Ariens Maarssen, Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede;
 • RTC: Gelderland-Utrecht (RTC-GU)
 • HO: Marnix Academie, CHE, Hogeschool Utrecht, HAN Academie Educatie.

Aandachtsgebieden:

 • Samen werven:
  We werken aan een nieuwe website waar opleidingsroutes en scholen worden uitgelicht. 
 • Ontwikkeling meer verschillende werk/leerroutes:
  We hebben traineeships, leerwerkroutes en zij-instroomtrajecten. Een intermediair en twee bovenbestuurlijke opleidingscoördinatoren begeleiden de potentiële nieuwe leraren. 

Projectleider: Lizelot Zandboer
Ingediend plan van aanpak


RAP Noord-oost Brabant (PO)

Partners (2 RAP-aanvragen):

 • PO-1: Condor, SPOG, Lijn 83, Invitare, Kans en Kleur, GroeiSaam;
 • PO-2: Optimus, Novum, Kiem, Filios, Invitare, SKOV
 • RTC: CPV Ingenium
 • HO: HAN Academie Educatie.

Aandachtsgebieden:

 • Imago:
  Met verhalen en portretten laten we zien hoe leuk het is om in onze regio te werken. Ook gaan we voorlichting geven op HAVO en VWO. 
 • Loketfunctie:
  Ons loket wordt een regionaal informatie- en doorverwijspunt. Er komen mogelijkheden voor kennismakingsgesprekken en geïnteresseerden kunnen een keer meelopen op een school. 
 • Begeleiden van starters:
  In aansluiting op de opleiding werken we aan een doorgaande lijn met ondersteuning van schoolopleiders en starterscoaches. 
 • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid:
  We verkennen de mogelijkheden voor bovenbestuurlijke mobiliteit en stellen een rgionale educatieve agenda op ten behoeve van de professionalisering van huidig onderwijspersoneel. 

Projectleider: Gerard Voesten
Ingediend plan van aanpak (Condor)
Ingediend plan van aanpak (Optimus)

 

RAP Leraar in Nijmegen (VO)

www.LeraarInNijmegen.nl

Partners

 • VO: Alliantie VO, Rijk van Nijmegen, Montessori, Pro College, Karel de Grote, Notre Dame, Yuverta vmbo;
 • MBO: ROC Nijmegen, Yuverta mbo;
 • HO: RDA, HAN Academie Educatie.

Aandachtsgebieden:

 • Werven van nieuw onderwijstalent:
  Aantrekken van potentiële zij-instromers, deeltijdstudenten, voltijdstudenten, kandidaten voor openstaande vacatures.
 • Gericht opleiden en professionaliseren:
  Inductieonderzoek, maatwerk inductietrajecten voor (zij-)instromers.
 • Behoud van onderwijstalent (SHRM):
  Uitstroomonderzoek en publicatie van de belangrijkste bevindingen. 

Projectleider: Robert Jacobs
Ingediend plan van aanpak


RAP Noord-Oost Brabant (VO)

www.GrijpJeKansInHetOnderwijs.nl

Partners

 • VO/MBO: ROC De Leijgraaf, ROC Nijmegen, Metameer, Merlet College, Elzendaal College, Maasland College, Het Hooghuis, Koning Willem 1 College, Zwijsen College, Fioretti College;
 • HO: Fontys, RDA, HAN Academie Educatie, ESoE.

Aandachtsgebieden: 

 • Regionaal loket, informatie en oriëntatie:
  We organiseren een digitaal en fysiek loket voor overstappers en eigen personeel. In de regio organiseren we oriëntatie-activiteiten. 
 • Regionale Strategische Personeelsplanning:
  Op basis hiervan kunnen we een kwantitatief en kwalitatief meerjarenplanning maken. 
 • Hybride docentschap:
  We werven en stimuleren hybridebanen, met een eerste focus op techniek en technologie, gelinkt aan Sterk Techniek Onderwijs
 • Assessment en maatwerkopleiding:
  We ontwikkelen assessment, gekoppeld aan maatwerktrajecten. 
 • Begeleiding instromers en starters:
  We begeleiden instromers/starters met specifieke aandacht voor hybridedocenten, overstappers en leraren met 2e bevoegdheid. We werken hierbij intensief samen met de academische opleidingsschool 
 • Ambassadeurschap:
  We zoeken manieren om leerlingen te enthousiasmeren voor het beroep en zetten daarbij o.a. in op het ambassadeursschap van het eigen personeel. 

Projectleider: Jaco Klink
Ingediend plan van aanpak

 

RAP Achterhoek VO

Partners

 • VO: Stichting Achterhoek VO, Stichting Isendoorn, Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland;
 • HO: HAN Academie Educatie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Ingediend plan van aanpak

 

RAP Midden-Brabant (VO)

www.rapmb.nl

Partners

 • VO/MBO: OMO, SOVOT, Willem van Oranje College, Stichting Biezonderwijs, Stichting Samenwerkingsschool De Overlaat, Stichting onderwijsgroep Tilburg, ROC Tilburg, ROC De Rooi Pannen;
 • HO: Fontys, Radboud Docenten Academie (RDA), Eindhoven School of Education (ESOE), Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT).

Aandachtsgebieden:
• Actielijn 1: Regionale strategische personeelsplanning
• Actielijn 2: Werving-imago-beroepsbeelden.
• Actielijn 3: Goede professionals in een aantrekkelijke werkomgeving.

Projectleider: Caecile van Gorp

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.