Netwerk Flexibilisering (1): Stavaza opleidingen

Netwerk Flexibilisering (1): Stavaza opleidingen

 

Flexibilisering en maatwerk als sleutel in de aanpak van het lerarentekort, welke gezamenlijke vragen zijn er op regionaal niveau?

Deze vraag, en een zoektocht naar antwoorden, bespreken we in een regionaal netwerk van betrokkenen.

Aangesloten zijn betrokkenen vanuit HAN Academie Educatie, Radboud Docentenacademie, ArtEZ, Wageningen Universiteit en Aeres. 

 

In de eerste bijeenkomst op 3 april 2023 is de stand van zaken besproken m.b.t. flexibilisering. De gedeelde bestanden zijn te vinden in de rechterkolom. 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.