Netwerk Flexibilisering (2): Leeruitkomsten

Netwerk Flexibilisering (2): Leeruitkomsten

 

Flexibilisering en maatwerk als sleutel in de aanpak van het lerarentekort, welke gezamenlijke vragen zijn er op regionaal niveau?

Deze vraag, en een zoektocht naar antwoorden, bespreken we in een regionaal netwerk van betrokkenen.

Aangesloten zijn betrokkenen vanuit HAN Academie Educatie, Radboud Docentenacademie, ArtEZ, Wageningen Universiteit en Aeres. 

 

De tweede bijeenkomst ging over het werken met leeruitkomsten in het kader van flexibilisering. Bijbehorende bestanden worden gedeeld in de kolom aan de rechterzijde.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.