Toekomst van ons onderwijs

Toekomst van ons onderwijs

Een brede vertegenwoordiging van onderwijs- en kinderopvangorganisaties schrijft:

Samen opleiden en professionaliseren in een doorlopende ontwikkellijn wordt (…) de norm. Dat moet gebeuren in regionale consortia en partnerschappen waarin schoolbesturen en scholen, beroepsgerichte en academische (leraren)opleidingen samenwerken. Door samen te werken kunnen we meer onderwijsprofessionals beter opleiden. Met onder meer betere begeleidingsprogramma’s voor startende leraren, maken we de overgang van lerarenopleiding naar onder wijspraktijk soepeler zodat startende leraren het beroep niet al snel weer verlaten. Binnen de consortia en partnerschappen kunnen leraren zich professioneel blijven ontwikkelen. Het vertrekpunt daarbij is dat een bevoegdheid geen eindpunt is, maar een markeringspunt in de ontwikkeling van de leraar als professional. Dit neemt niet weg dat we hoge eisen blijven stellen: daar doen we geen concessies aan.

Toekomst van ons onderwijs, pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem (discussiestuk, 2020)

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.