Strategisch organiseren in de driehoek

Strategisch organiseren in de driehoek

HAN-onderzoek: werken in de driehoek. In de driehoek onderwijs – onderzoek – praktijk werken studenten, docenten, onderzoekers, cliënten en professionals samen aan kennisontwikkeling en innovaties.
Die kruisbestuiving biedt alle partijen kansen tot versterking: bij het leren en ontwikkelen van professionals, en bij vernieuwing van het werkveld én het onderwijs

Hoe kan het werken in de driehoek worden versterkt?
Vier aanbevelingen:
1. Werk met partners aan gedeelde visie op ontwikkelingen in de sector
2. Organiseer het netwerk, en pas ieder je interne organisatie aan
3. Zorg voor grensrollen op verschillende niveaus in de samenwerking
om ambities te borgen
4. Stimuleer onderzoekend vermogen van alle betrokkenen

Lees hier het rapport.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.