Slimme verbindingen

Slimme verbindingen

De gezamenlijke onderwijsraden (PO-, VO-, MBO-raad, VH en VSNU) hebben de handen ineen geslagen om kennisdeling in het onderwijs te faciliteren en stimuleren. De Landelijke werkgroep Kennisinfrastructuur (2019) heeft acht ‘slimme verbindingen‘ beschreven die moeten bijdragen aan een sterke kennisinfrastructuur in het onderwijs. Dit is aansluitend op de eerdere publicatie van een ontwikkelagenda.

Er wordt gekeken naar verbinding tussen

  1.  onderzoek en praktijk in de regio;
  2. regionale kennisnetwerken en nog niet  aangesloten regio’s of instellingen;
  3.  onderzoek en vraagstukken van onderwijsprofessionals;
  4. verschillende soorten onderzoek;
  5. experts uit verschillende regio’s in thematische kennisnetwerken;
  6. regionale kennisnetwerken en thematische  kennisnetwerken, via fysieke ontmoetingen en het digitaal platform;
  7. websites voor kennisdeling;
  8. digitale platforms en kennisnetwerken.

In het document is sterke aandacht voor de regionale verbinding in relatie tot landelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van ons Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) sluit hier mooi bij aan.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.