Pabo- en ILS- academie: HAN EDUCATIE PRO

Pabo- en ILS- academie: HAN EDUCATIE PRO

Onderwijs is voortdurend in beweging. Als docent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, sta je nooit stil. Nog niet uitgeleerd? De HAN Academie Educatie biedt post-hbo opleidingen, cursussen en trainingen aan. De ILS Academie en de Pabo Academie verzorgden dit aanbod. Vanaf 1 februari 2021 bundelen zij hun krachten onder de naam HAN Educatie PRO.

PROFESSIONALISERINGSAANBOD PRIMAIR ONDERWIJS

Het post-initieel aanbod voor docenten in het primair onderwijs bestaat uit post-hbo opleidingen en trainingen op maat voor leraren in het basisonderwijs. Denk hierbij aan opleidingen voor Vakleerkracht Bewegingsonderwijs, Cultuurbegeleider en Expert Jonge Kind. Daarnaast wordt het Doorstroomprogramma Onderwijsassistent aangeboden, gericht op onderwijsassistenten met de ambitie om leraar basisonderwijs te worden.

PROFESSIONALISERINGSAANBOD VO/MBO

Wij bieden daarnaast diverse cursussen, trainingen, workshops, coaching en begeleide intervisie voor docenten uit het vo en mbo aan. Deze zijn bedoeld voor docenten, werkplekbegeleiders, onderzoeksbegeleiders en schoolopleiders. Alles is gericht op het gezamenlijk opleiden van leraren en werken aan goed onderwijs.

ACADEMIE EDUCATIE

De Academie Educatie is één van de 14 academies van de HAN. De academie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. De Academie Educatie is de thuisbasis voor tal van lerarenopleidingen en andere opleidingen op educatief gebied. HAN Educatie Pro verzorgt de post-hbo opleidingen, cursussen en trainingen voor docenten uit zowel het basisonderwijs als het vo en mbo. In samenspraak en verbinding met onze regionale partners komen wij tot maatwerktrajecten.

SAMEN PROFESSIONALISEREN

Het professionaliseringsaanbod van HAN Educatie PRO is ook te vinden als onderdeel van Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON), de regionale verzamelsite op het gebied van onderwijsprofessionalisering. Dit is een regionaal netwerk van HAN Academie Educatie, Radboud Docenten Academie (RDA) en besturen PO, VO en MBO uit de regio ten behoeve van de positionering en professionalisering van leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.