Flexibilisering lerarenopleidingen HAN

Flexibilisering lerarenopleidingen HAN

HAN Academie Educatie werkt projectmatig aan het inrichten en (door)ontwikkelen van flexibele lerarenopleidingen. Het uitgangspunt is een passend en flexibel onderwijstraject voor elke student, waarbij de studentbehoefte centraal staat. Ten grondslag hieraan liggen het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, de landelijke ontwikkelingen op het gebied van flexibel onderwijs, de HAN koers en het strategisch plan van de Academie Educatie.


Door gestandaardiseerd maatwerk te bieden willen we beter aansluiten bij de leerbehoefte van de student. Niet de vaststaande onderwijsprogramma’s zijn leidend, maar de leeruitkomsten waarin vaststaat wat de student moet kennen en kunnen. We werken aan het bieden van studentroutes met keuzemogelijkheden voor wat betreft de inhoud, volgordelijkheid, tempo, didactiek en toetsing. Met flexibel onderwijs geven we onze studenten meer zeggenschap over de leerroute die zij volgen.


Afgelopen jaren hebben we veel geleerd van het Experiment Leeruitkomsten waarbij de deeltijdopleidingen flexibel worden uitgevoerd. Onze ervaringen en nieuwe ontwikkelingen nemen we mee in deze fase waarbij we werken aan het inrichten van flexibele opleidingen voor de Academie Educatie in zijn geheel. Flexibiliseren van ons onderwijs vraagt om een andere denkwijze. Een omvangrijk project waarbij naast de Academie Educatie ook studenten en het werkveld betrokken zijn.

Ter afronding van het project DT FLEX bieden we een eenmalig online magazine aan, waarin we onze ervaringen van de afgelopen jaren met het flexibiliseren van onze deeltijdbachelors hebben vastgelegd. Er staan verhalen in, behaalde resultaten waar we trots op zijn en ontwikkelingen die we graag in gang willen zetten rondom flexibilisering.

Download hier het magazine. Veel leesplezier!


Hartelijke groet,
Lisette Haan projectleider Flexibilisering Onderwijs

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.