Expertisegroep Didactiek publiceert...

Expertisegroep Didactiek publiceert...

Interessante publicatie van Expertisegebied Didactiek van de HAN-lerarenopleidingen! Vanuit het Expertisegebied Didactiek doen we hierin o.a. verslag van ons onderzoek naar de manier waarop werkplekbegeleiders op de werkplek de ontwikkeling van de vakdidactische bekwaamheid ondersteunen. En hoe en studenten die begeleiding op de werkplek én op de lerarenopleiding ervaren. Ook laten we zien hoe we via onze 'vakdidactische conferenties' hebben bijgedragen aan kennisontwikkeling en -uitwisseling in de driehoek. Tenslotte leveren we een aantal praktische tools die zijn gericht op het ondersteunen van gesprekken over deze vakdidactische ontwikkeling van studenten op de werkplek én op de lerarenopleiding.

Ga naar de verzamelsite voor meer info en PDF.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.