Vakdidactische ontwikkeling van studenten

Vakdidactische ontwikkeling van studenten

 

Interessante publicatie van Expertisegebied Didactiek van de HAN-lerarenopleidingen!

We doen hierin o.a. verslag van ons onderzoek naar de manier waarop WPB'ers op de werkplek de ontwikkeling van de vakdidactische bekwaamheid ondersteunen.
En hoe en studenten die begeleiding op de werkplek én op de lerarenopleiding ervaren.

Ook laten we zien hoe we via onze 'vakdidactische conferenties' hebben bijgedragen aan kennsiontwikkeling en -uitwisseling in de driehoek.

Tenslotte leveren we aantal praktische tools op die zijn gericht op het ondersteunen van gesprekken over deze vakdidactische ontwikkeling van studenten op de werkplek én op de lerarenopleiding.
Werkplekbegeleiders kunnen de tools gebruiken om in gesprek te treden met studenten over hun vakdidactische ontwikkeling. Maar ook als manier om naar de eigen lesvoorbereidingen te kijken met collega’s.
Ook kunnen zij met opleiders in gesprek over vakdidactiek en suggesties doen voor doorontwikkeling van de bestaande tools.

Het Expertisegebied Didactiek gaat in studiejaar 2020-2021 aan meerdere deelprojecten werken, maar in elk geval aan de monitoring en doorontwikkeling bestaande én de ontwikkeling nieuwe gesprekstools (voor geschiedenis en Nederlands).

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.