Denk mee over RA-ZON, terugblik

Denk mee over RA-ZON, terugblik

Op 15 en 19 november hebben meedenksessies plaatsgevonden over de vorming van de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland. In totaal hebben zo’n 28 collega’s meegedacht; opleiders, bestuurders, directeuren, projectleiders en programmamanagers uit zowel het po, vo, mbo, so en ho. Na een korte introductie over de ambitie en speerpunten van de regionale alliantie, zijn kansen en zorgen/uitdagingen opgehaald. Alle input gebruiken we om in december en januari om de speerpunten aan te scherpen en het projectplan RA-ZON voor 2022 vorm te geven.

 

Kort samengevat een overzicht van de kansen en uitdagingen:

Kansen in het versterken van de samenwerking in RA-ZON

Dankzij de sterke samenwerking die er al binnen onze regio al is, zien we kansen in het verder versterken van de samenwerking binnen RA-ZON. Het gaat hierbij o.a. om:

 • Kansen t.a.v. de sector-overstijgende samenwerking Elkaars expertise kennen én gebruiken, verbinden van diverse regionale initiatieven en projecten, samenwerking tussen opleidingsscholen, verbeteren van de transfer tussen verschillende sectoren en samenwerken om problemen aan te pakken waar je als afzonderlijke sector in de regio niet uitkomt.
 • Kansen t.a.v. de verbetering van de lerarenopleidingen in inhoud, vorm en samen opleiden Versterken van de binding tussen opleiding en praktijk en het samen verder flexibiliseren van de lerarenopleidingen om zo meer maatwerk te kunnen bieden en uit te kunnen gaan van de leer- en ontwikkelbehoefte van studenten.
 • Kansen t.a.v. het samenwerken aan innovatie

Samen onderzoeken, kennis ontwikkelen én delen vanuit een gezamenlijke regionale onderwijsagenda.

 • Kansen t.a.v. het samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken waaronder het lerarentekort Samen zorgdragen voor een regionaal loket voor iedereen die leraar wil worden inclusief de goede matching naar opleidingstraject en (leer)werkplek, samen inzetten op hybride banen, uitwisseling van personeel en RAP initiatieven verbinden. In de regio samenwerken aan het versterken van het imago van het beroep van leraar en bijbehorende loopbaanperspectieven én het samen verkennen van mogelijkheden in andere type onderwijsprofessionals.
 • Kansen t.a.v. het opleidingsaanbod Afstemming tussen de verschillende lerarenopleidingen, met verschillende opleidingsroutes meer diversiteit voor de klas stimuleren, inzet op opleidingsroutes passend bij de arbeidsmarktontwikkelingen en mogelijke andere type onderwijsprofessionals.
 • Kansen t.a.v. de kwaliteitsborging van onderwijs in de regio

Gezamenlijk optrekken in de borging van de kwaliteit van het lerarenberoep, mogelijk door een regionaal lerarenregister. Samen zorgdragen voor behoud van leraren middels een goede inductiefase en zorgdragen voor blijvende professionalisering.

 

Uitdagingen in het versterken van de samenwerking in RA-ZON

We zien in de regio ook uitdagingen als het gaat om de alliantievorming, de kern daarin is hoe we van mooie en inspirerende plannen naar daadwerkelijke impact in de onderwijspraktijk komen op zowel strategisch niveau als in de klas.

 • T.a.v. de organisatie
  We zijn een grote alliantie, hoe organiseren we ons en hoe zorgen we daarin voor voldoende slagkracht, slimme verbindingen en mogelijk minder dubbeling in overlegtafels? We willen niet inzetten op regie en vaste structuren, maar op toegevoegde waarde. Uitdaging daarin is het aangehaakt houden van betrokken partners.
 • T.a.v. de ambities
  We hebben een hoog ambitieniveau, daarbinnen is het van belang focus aan te brengen. Groot denken, klein doen om ook daadwerkelijk die impact te genereren.

 

Dank en vervolg

We bedanken graag nogmaals iedereen die aanwezig is geweest voor de constructieve en energieke inbreng. In januari organiseren we online momenten om mee te denken over het concept projectplan 2022. De uitnodiging daarvoor volgt.

Meer informatie?  Klik dan door naar de infographic en projectaanvraag of mail naar éen van de projectleiders (Sabine van Eldik en Jaap Rohof).

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.