Genoeg blijvende, blijvend goede leraren


Genoeg blijvende, blijvend goede leraren, dat is de opdracht van werkveld en lerarenopleiding. Als we uitgaan van een doorlopende ontwikkeling van (aspirant-) leraren hebben we een gezamenlijke uitdaging op het gebied van werving, opleiding en verdere professionalisering. 

Grote vragen die daarbij naar voren komen:

•Hoe zorgen we voor een blijvend sterke educatieve regio?

•Wat willen/kunnen/doen/… we samen?

•Wie is ‘we’ en wat is ‘samen’?

GenoegBlijvendeBlijvendGoedeLeraren

 

Met het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) willen we antwoorden zoeken op deze vragen. We willen de verbinding tussen opleiding, onderwijswerkveld en onderwijsonderzoek expliciteren en verder versterken. 

We sluiten aan bij partnerschappen Samen Opleiden, RAL/RAP-projecten en andere initiatieven die erop gericht zijn het werken in het onderwijs nóg beter en leuker te maken. Ook bieden we een verzamelsite voor het delen van expertises, producten en professionaliseringsactiviteiten.

 

Lees meer over

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.