Bijdrage plaatsen

In de brede regio Zuidoost-Nederland wordt in verschillende verbanden samengewerkt door scholen, schoolbesturen en opleidingsinstituten. We treffen elkaar bij Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P), de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) en onder de vlag van de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). Deze samenwerking betreft het werven & matchen, opleiden, begeleiden van starters en professionalisering & behoud van onderwijspersoneel. Ook bekijken we hoe we, in lijn met de te vormen onderwijsregio’s, slim regionaal kunnen organiseren.

Om producten, activiteiten en expertise vanuit deze verschillende samenwerkingen zichtbaar en bruikbaar te maken, verzamelen we ze op het kennisplatform. Medewerkers van de betrokken organisaties kunnen zelf hun bijdrage leveren en beheren door een account aan te maken.

 

Maak een account

Op deze pagina maak je eenvoudig een account aan met het emailadres van je werk. Als de organisatie waar je werkt, bekend is als éen van de partners in de partnerschappen, krijg je automatisch een bevestiging (check even je spam-filter). Is de organisatie niet bekend als éen van de partners, dan wordt je aanmelding voorgelegd aan de redactie.

Na bevestiging van je account kun je expertises, producten en activiteiten delen door ze aan te melden via MIJN ACCOUNT.

 

Deel jouw expertise, producten en/of activiteiten met collega’s in de regio!

Zie de handleiding.

Je bijdrage is dan zichtbaar en doorzoekbaar op het kennisplatform.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.