Voorlopers Samen Opleiden

Voorlopers Samen Opleiden

Op donderdag 28 november kwam de Voorlopersgroep Samen Opleiden bijeen in Utrecht. Zoals het voorlopers betaamt, kijken de participerende partnerschappen verder dan de huidige praktijk. Deze bijeenkomst ging derhalve over ‘Samen professionaliseren, innoveren en verder leren’. Hoe kijken we daar tegenaan? Waarom kun je het zien als een logische verbreding van de scope rond Samen Opleiden? En welke professionaliseringsactiviteiten worden reeds in gezamenlijkheid (opleiding, onderwijs en/of onderzoek) gedaan?

Na een inleiding op de landelijke ontwikkelingen volgde een verdieping aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Edmée Suasso vertelde over de opbrengsten en werkwijze bij het Kennisnetwerk Lerende Leraren in de regio Twente. Joke Kiewiet-Kester sprak over het ontwikkeling van het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) in de brede regio Arnhem-Nijmegen.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.