Update 2020-04

Update 2020-04

In deze roerige tijd wordt er achter de schermen hard doorgewerkt aan de nieuwe website van Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). Binnenkort gaan we live! Dan kunnen leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers hun expertises, producten en professionaliseringsactiviteiten delen via de verzamelsite. 

 

Het project

Het project Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) is gestart om alle initiatieven en activiteiten van schoolbesturen en opleidingsinstituten met betrekking tot de doorgaande professionalisering van leraren(opleiders) te bundelen.

Er gebeurt veel in onze educatieve regio maar bekendheid blijft vaak beperkt tot de direct betrokkenen en een kleine groep daaromheen. Het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) wil activiteiten, expertises en producten van leraren(opleiders) en onderwijsonderzoekers zichtbaar en doorzoekbaar maken. Initiatieven en (gesubsidieerde) projecten worden beschreven en gelinkt. Ook (digitale) samenwerking van en tussen partnerschappen kunnen we, indien gewenst, een plek geven. Een start is gemaakt. Het vervolg wordt zoveel mogelijk in gezamenlijkheid van verbonden organisaties, partnerschappen en netwerken bepaald.

 

Netwerkpartners

In lijn met landelijke ontwikkelingen heeft HAN academie Educatie het initiatief genomen voor het zichtbaar maken van het regionaal educatieve netwerk. Het project is alleen dan geslaagd als het wordt ondersteund en verder wordt ontwikkeld met de partners in de regio.

Vanuit de partnerschappen Samen Opleiden willen we het Netwerk verder uitbreiden en verstevigen. We hebben in ieder geval al goede contacten met

Wil je jouw organisatie, partnerschap of educatief netwerk ook zichtbaar maken via het Netwerk? Neem dan contact op met de projectleider: Joke.Kiewiet@HAN.nl.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.