Samen Opleiden en Professionaliseren als norm

Samen Opleiden en Professionaliseren als norm

Minister Van Engelshoven van OCW heeft een kamerbrief geschreven over het aantrekkelijker maken om te werken in het onderwijs. Zij schrijft op pagina 9:

"We werken in het traject 'Samen Opleiden en Professionaliseren' toe naar een intensievere samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen, als norm voor de opleiding en doorlopende professionalisering van leraren."

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.