Resonansbijeenkomst werkveld 9 oktober 2019

Resonansbijeenkomst werkveld 9 oktober 2019

Na een besturenrondje wilden we graag in gesprek met diegenen die in de scholen dagelijks bezig zijn met de professionele doorontwikkeling van leraren. Welke uitdagingen komen zij tegen? Hoe kijken zij naar de ideeën van een regionaal Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON)? Waar zien zij meerwaarde en praktische mogelijkheden?

We kwamen bijeen in ‘het lokaal met de paarse banken’ in de kelder van het HAN-gebouw in Nijmegen. Even uit de gewone vergadersetting, met elkaar in gesprek.

Aan de hand van deze presentatie hadden we met elkaar hadden we een goed gesprek. Wel was er terughoudendheid over de behoefte en uitvoerbaarheid van een regionaal Netwerk. Wordt de afstand niet te groot? Waar ligt de behoefte van de leraren? Hoe gaat dit concreet uitpakken?  Wat zouden we dan willen bereiken?
De mogelijkheden die nu al gezien worden, zijn:

  • aanbieden van bijvoorbeeld lezingen en andere niet organisatie-specifieke activiteiten op de verzamelsite;
  • opstarten van kenniskringen/ontwikkelgroepen naar interesse van de deelnemers. 

Het is duidelijk dat er nog veel te verkennen is. Peter, Lobke, Rebekka, Dirkje, Marja, Carola, Nanja, Vanessa en Caroline, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.