Projectbijeenkomst MT-HANedu 13 mei 2019

Projectbijeenkomst MT-HANedu 13 mei 2019

Vandaag zijn we op zoek gegaan in de eigen organisatie: Waar en hoe leren onze lerarenopleiders? Na een korte inleiding op het project Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) boog het voltallige MT van de faculteit Educatie zich over deze vraag. Naast een inventarisatie van activiteiten, leverde dit een gezamenlijke focus:

We willen leraren en lerarenopleiders stimuleren te leren door doen, vanuit samenwerking en gezamenlijkheid, verbonden met waar ze mee bezig zijn en/of wat ze bezig houdt.

Een mooie uitdaging voor het Netwerk!

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.