Onderzoek 2e graads lerarenopleidingen

Onderzoek 2e graads lerarenopleidingen

Op dinsdagmiddag 23 februari heeft een professionaliseringsmiddag rond onderzoek in de eindfase plaatsgevonden op de tweedegraads lerarenopleiding. Met ongeveer 60 deelnemers, bestaande uit onderzoeksbegeleiders uit het werkveld en de diverse opleidingen hebben we ons deze middag onder leiding van negen procesbegeleiders gebogen over het begeleiden en beoordelen van beroepsproducten.

Begeleiden en beoordelen van beroepsproducten

In studiejaar 2020-2021 zijn we bij de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN gestart met een nieuwe werkwijze en beoordelingsrubric voor onderzoek in de eindfase. Studenten werken toe naar relevante beroepsproducten als resultaat van hun onderzoekend handelen. Tijdens de bijeenkomst is er in groepjes aan de hand van een casus van een studente, uitgewisseld en een beeld gevormd over wat relevante beroepsproducten zijn en waaraan goede beroepsproducten moeten voldoen.

De eerste reacties van deelnemers waren positief, resultaten worden binnenkort besproken in het Expertisegebied Onderzoek en teruggekoppeld naar de deelnemers. De middag is georganiseerd door Loes Nobbe, Chris Kroeze en Marloes Hülsken. Voor meer informatie over de werkwijze en opbrengsten: marloes.hulsken@han.nl

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.