Samen achterstanden wegwerken (NPO)

Samen achterstanden wegwerken (NPO)

Momenteel werken onze partnerscholen in vo en po aan plannen voor het wegwerken van achterstanden door Corona. Vanuit het ministerie zijn gelden beschikbaar gesteld (Nationaal Programma Onderwijs ) en suggesties gedaan ( NPO: menukaart).De initiatieven zijn talrijk! Als HAN Academie Educatie worden wij geregeld gevraagd mee te denken of mee te doen.

In dit bericht willen we kort enkele initiatieven met jullie delen. Vragen, ideeën of reacties? Neem contact op met Carola Doumen (carola.doumen@han.nl)

Digitaal prikbord voor ondersteuningsvragen

Verschillende scholen vragen studenten op hun stageplek om tegen betaling te helpen bij het wegwerken van achterstanden van scholieren. Andere scholen melden zich bij ons en zoeken naar studenten die kunnen helpen. Deze verzoeken kunnen geplaatst worden op het digitale prikbord op Netwerk Onderwijsprofessionals. 

Klassenmanagement

Studenten van de lerarenopleidingen hebben in het afgelopen jaar minder kunnen leren over klassenmanagement door de Coronabeperkingen. Samen met onze partnerscholen werken we aan aanvullende activiteiten om op de werkplek met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan. 

Professionaliseren van ondersteuners in de school

Onze Nijmeegse vo-partners hebben tijdelijke medewerkers in dienst genomen als ondersteuner in de klas, als examentrainer of huiswerkbegeleider (via uitzendconstructies).

De Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie zullen deze medewerkers ondersteunen en professionaliseren als ze aan de slag zijn gegaan op een school. We werken momenteel uit hoe dat het beste gedaan kan worden. Natuurlijk in nauwe samenspraak met onze partners in de regio die we ontmoeten via Samen Opleiden/ RAP/ Regionale allianties.

Professionaliseringsaanbod voor leraren PO, VO en MBO
Het aanpakken van leerachterstanden vraagt in sommige gevallen ook een professionaliseringsslag voor leraren. Binnen de Academie Educatie zorgt Educatie Pro (voorheen PABO-/ILS-academie) voor een goede match met gericht aanbod bijvoorbeeld rondom lees- en rekenonderwijs. We werken met name in maatwerktrajecten en stellen samen met onze partner een geschikt programma op aan de hand van een concrete vraag. Zie Masterclass Teksten de baas en Masterclass Leesbevordering .

Deel je expertise, producten en professionaliseringsactiviteiten

We zoeken ook hier naar verbinding en kennisdeling! Op Netwerk Onderwijsprofessionals kunnen onderwijsprofessionals uit de brede regio ook zelf activiteiten, expertise en producten delen. Kijk daarvoor (link naar netwerk voor onderwijsprofessionals)

 

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.