Nieuwe convenanten Samen Opleiden PO

Nieuwe convenanten Samen Opleiden PO

"Als je met elkaar een sterke educatieve regio wilt vormen, blijft het samen opleiden van leerkrachten een belangrijk fundament"

Peter Dooijeweerd (voorzitter CvB Delta en voorzitter stuurgroep)

 

Met al  onze partners in de regio’s Arnhem, Nijmegen, Tussen de Rivieren, Zuid en de Liemers sloten we deze zomer een nieuw convenant Samen Opleiden af. Het vorige convenant liep per 1 september af, dus was het tijd voor een evaluatie en herijking van deze samenwerking. Het nieuwe convenant  is het slotstuk van een reeks gesprekken waarin we met elkaar evalueerden, de ambitie en doelen formuleerden en de wijze waarop we dat organiseren. We spraken uit dat de PO-besturen en hun scholen samen met de Academie Educatie van de HAN verantwoordelijkheid dragen voor het opleiden en de start (inductiefase) van zelfbewuste leraren. Deze leraren hebben de kennis, vaardigheden en attitude om kinderen optimaal te laten profiteren van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor kansengelijkheid.

Concreet betekent dit dat schoolopleiders en instituutsopleiders in de regio’s intensief samenwerken aan goed onderwijs  en begeleiding voor de studenten. Daarnaast denken en doen collega’s uit de scholen mee aan de inrichting van het curriculum van de pabo.

 

 

“Fijn dat we met zoveel partners dezelfde ambitie delen! En dat we met enthousiasme en energie de samenwerking vormgeven. We leren daarin van en met elkaar.”

Aly Smelt (directeur HAN Academie Educatie)

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.