Nieuw partnerschap: Yuverta

Nieuw partnerschap: Yuverta

Dinsdag 16 november is bekend geworden dat het nieuwe, officiële samenwerkingsverband tussen Yuverta en de lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen en Hogeschool Arnhem Nijmegen door het Ministerie van OC&W is benoemd tot ‘aspirant-opleidingsschool’. Een mooie prestatie, waar bovendien een subsidie bij hoort die gaat worden ingezet voor het samen opleiden van nieuwe leraren.

Lerarenopleidingen in Nederland werken steeds meer en intensiever samen met het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, om gezamenlijk leraren op te leiden. Maar liefst 40% van het curriculum van de opleiding wordt in de praktijk gedaan (stage, of ook wel ‘werkplekleren’) en het is natuurlijk erg belangrijk dat die praktijk aansluit op de theorie van de opleidingen. Vandaar dan ook dat partnerschappen worden opgericht waarin lerarenopleidingen samen met po-, vo- en mbo-scholen nieuwe leraren zo goed mogelijk opleiden in de praktijk.

Afgelopen voorjaar heeft Yuverta samen met Fontys Hogescholen (Sittard en Tilburg) en Hogeschool Arnhem Nijmegen het plan opgevat om ook een officieel partnerschap op te richten en bij het Ministerie van OC&W de aanvraag tot aspirant-opleidingsschool te doen. Een ‘groen-blauwe’ opleidingsschool, waarin studenten kennis maken met het groene beroepsonderwijs. Een aspirant-opleidingsschool heeft vier jaar de tijd om een gezamenlijke structuur van opleiden neer te zetten. Te denken valt aan een gezamenlijke visie op opleiden, een gemeenschappelijk programma voor studenten, een eigen kwaliteitscultuur en samen optrekken in het professionaliseren van alle betrokkenen.

In de zomer is daarom een ambitieus ontwikkelplan geschreven, waarin wordt beschreven hoe Yuverta dit samen met de lerarenopleidingen wil gaan doen. Uiteraard is hier al een jarenlange samenwerking aan vooraf gegaan, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan de inhoud van het ontwikkelplan. Het plan is op 12 oktober ‘verdedigd’ in een beoordelingsgesprek tussen een panel van experts en een afvaardiging van onze opleidingsschool.

Dit gesprek en het vooraf ingediende plan zijn door de experts als zeer positief beoordeeld. Met andere woorden: het Ministerie van OC&W geeft aan dat het gelooft in onze plannen om binnen nu en vier jaar een sterk partnerschap op te zetten waarin jaarlijks veel nieuwe en inspirerende docenten worden opgeleid. Om deze opstart een boost te geven, geeft het ministerie bovendien een subsidie, een tegemoetkoming, waarmee de opleidingsschool mede vormgegeven kan gaan worden.

In de komende maanden wordt bekeken welke locaties van Yuverta nu, of op een later moment, aansluiten in het partnerschap en zodoende gaan meedraaien in de opleidingsschool. Op de locaties, maar ook op de lerarenopleidingen, is in elk geval veel enthousiasme en welwillendheid om samen nieuwe, enthousiaste en inspirerende docenten te gaan opleiden!

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.