Mooie Updates Formatief Evalueren

Mooie Updates Formatief Evalueren

Bericht vanuit het Kenniscentrum Academie Educatie: Inspirerende padlet Formatief Evalueren en onderwijs op afstand, NRO kennisrotonde, hoor/werkcolleges, nieuwe voorbeelden. Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen.

Inspirerende padlet Formatief Evalueren en onderwijs op afstand

Voor de verschillende netwerken Formatief Evalueren (FE) hebben we voor de leraren drie webinars georganiseerd en onder hen een vragenlijst uitgezet over hun ervaringen, concrete praktijken en geleerde lessen m.b.t. FE in onderwijs op afstand. Dat en vele andere mooie publicaties hebben we verzameld op deze padlet FE en onderwijs op afstand: https://padlet.com/fe_leernetwerk/kufp1p1lg6hmsci8. Deel vooral onder collega’s.

NRO kennisrotondevraag: Cijfers of letters, wat werkt beter?

Wat werkt beter: cijfers op een schoolrapport of woorden als ‘voldoende’, ‘ruim voldoende’? Met mijn SLO-collega Bas Trimbos mocht ik met andere experts meewerken aan het beantwoordden van deze vraag voor de NRO-Kennisrotonde. Hier lees je het antwoord. Handig ook om te gebruiken in de discussies die vaak ontstaan over het afschaffen van summatieve toetsen en cijfers, waarna vervolgens een nieuw systeem van letters, rubrics en grades worden opgetuigd: https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/cijfers-of-woorden-op-een-schoolrapport/

Hoor-/werkcolleges Formatief evalueren in de lerarenopleiding 2.0

We hebben de hoor-/werkcollegereeks formatief evalueren in de lerarenopleiding geupdate, waarbij we de mooie FE-voorbeelden die afgelopen periode van leraren voor verschillende vakken zijn ontwikkeld (en gepubliceerd op formatiefevalueren.slo.nl) hebben geïntegreerd. Dus met name deel 2 heeft aangepaste verwerkingsopdrachten. Verder hebben we bronnen die afgelopen jaar zijn verschenen, toegevoegd en verwerkt. Zie:https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/lerarenopleiders/collegereeks/

Nieuwe FE-voorbeelden op Formatiefevalueren.slo.nl

Samen met leraren uit de leernetwerken hebben we weer mooie nieuwe voorbeelden kunnen toevoegen bij ‘lesvoorbeelden’ vmbo en bij havo/vwo. Voor Engels, Kunst, Aardrijkskunde, een vakoverstijgend voorbeeld en Rekenen/wiskunde. Je vindt ze hier: https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/

Poster Feedback op afstand

Naomi Winstone, onderzoeker op het gebied van feedback, heeft een mooie poster gedeeld via twitter met tips voor feedback op afstand, op groeps- en individueel niveau:https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2020-05/feedback-covid_46121451%20%289%29.pdf.

Werken aan zelfregulatie

Mooie blog van Kris Van den Branden: zeven aanbevelingen en stappen voor onderwijs in zelfregulerende en metacognitieve vaardigheden van leerlingen. Inclusief link naar het onderzoek en een handige poster. https://duurzaamonderwijs.com/2020/05/23/in-7-stappen-naar-een-krachtiger-onderwijs-van-de-zelfregulering-van-leerlingen/

 

Zie verder: Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.