Magazine Flexibilisering

Magazine Flexibilisering

Hoe flexibiliseer je onderwijs?

We hebben onze ervaringen van de afgelopen jaren met het flexibiliseren van onze deeltijdbachelors vastgelegd in een magazine. Deeltijd was voorheen een soort slap aftreksel van de voltijd, maar is dat nu zeker niet meer! Via dit magazine willen we onze ervaringen over de verandering van het deeltijdonderwijs delen. 

 

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.