Levenlang ontwikkelen in regionale netwerken

Levenlang ontwikkelen in regionale netwerken

Samen Opleiden & Professionaliseren, RAP-projecten, bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen, kennisinfrastructuur, …..

Er is veel gaande op het gebied van werven, opleiden, inductie, professionalisering en onderwijsonderzoek. We zien hierbij twee duidelijke richtingen: een verbreding naar levenlang ontwikkelen (LLO) en de focus op de regio. Met elkaar moeten we zorgen voor genoeg blijvende, blijvend goede leraren.

Gestimuleerd door beleidsafspraken uit verschillende gremia, moeten we zoeken naar de optimale, werkbare mix van leren op de werkplek, binnen huisacademies en in samenwerking met het opleidingsinstituut. En dat in een regionale structuur die passend is bij de uitdagingen waar we voor staan.

Tijdens het VELON-congres 2021 presenteerden Edmée Suasso (Lerende Leraren, Twente) en Joke Kiewiet-Kester (Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON), Arnhem-Nijmegen) de bijdrage 'Levenlang ontwikkelen in regionale netwerken: de kracht van partnerschappen'.  Hierin deed Joke een betoog om uit te gaan van organisatienetwerken als ordenend principe. Ze introduceert hierbij de term relationele regio's. Werken vanuit relationele regio's doet recht aan de praktijk en is vanuit theorie goed te onderbouwen.
De onderwerpen waarover we spreken (samenwerken, flexibilisering, kwaliteit van leraren en opleiders, doorgaande professionalisering, …) zijn niet nieuw. In de afgelopen 20 jaar is hier op verschillende manieren aandacht aan gegeven of voor gevraagd. Als we nu werkelijk een transitie willen maken, moeten we niet terugvallen op beheersmatige aansturing maar uitgaan van verbindingen.

Betoog en definiëring Relationele regio

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.