Lerarentekort in de regio

Lerarentekort in de regio

In gesprekken die ik rond de zomer van 2019 gevoerd heb met bestuurders in de brede regio Arnhem-Nijmegen werd verschillend gedacht over het (naderend) lerarentekort. In het basisonderwijs werden al tekorten gevoeld. In het voortgezet onderwijs was het, zo werd gezegd, “niet zo’n ding in deze regio, meer iets in de Randstad”. “Zo dachten we er vorig jaar ook over in het primair onderwijs en zie waar we nu mee te maken hebben”, was een reactie hierop vanuit het basisonderwijs. Wat zeggen de voorspellingen?

Zie onderstaand overzicht op basis van de jaarlijkse ramingen in opdracht van het Ministerie OCW.

LerarentekortInDeRegio_JKK2019-10

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.