Inventarisatie: Expertise in beeld

Inventarisatie: Expertise in beeld

De eerste stap om content te verzamelen voor de verzamelsite is gezet: een inventarisatie bij de lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers van HANedu. Welke expertises hebben we binnen de faculteit? Welke producten zijn ontwikkeld en in welke activiteiten participeren we? Alles hierover is in principe wel bekend, maar steeds bij relatief kleine en onderling verschillende groepen. Dat willen we veranderen.

We zijn een verzamelsite aan het ontwikkelen waarin expertises, producten en activiteiten van leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers zichtbaar en doorzoekbaar worden. Hiermee willen we de onderwijsprofessionals in de regio meer met elkaar verbinden: van en met elkaar leren, daar gaat het om. Het liefst bevragen we iedereen binnen de partnerschappen tegelijkertijd. Maar ‘groot denken, klein doen’ en ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Vandaar een eerste stap binnen de eigen organisatie. 

Onderstaand de aankondiging van de inventarisatie in de nieuwsbrieven voor PABO, ILS en Kenniscentrum.

Expertise in beeld

Stel je hebt een vraag over een vakdidactisch of vakinhoudelijk onderwerp. Of je bent op zoek naar innovatie- en organisatie-ideeën. Met wie wil je dan een kop koffie drinken? Wie zoek je op voor een gesprekje? En weten je collega’s van jóu waar je goed in bent en je anderen mee kunt helpen?

We zijn faculteitsbreed aan het onderzoeken hoe we aanwezige expertise van al onze docenten en onderzoekers breder bekend en inzetbaar kunnen maken.  We willen hiermee een impuls geven aan samenwerking en kennisuitwisseling, zowel binnen de faculteit als met het scholenveld.

We realiseren ons dat ‘expertise’ bij sommigen voelt als een groot, misschien opschepperig woord. Het gaat ons om de kennis of vaardigheden die je hebt op een specifiek gebied, aanvullend op je basiskwaliteiten als docent of onderzoeker. Uiteraard kun je ook als je geen expertise hebt, een prima onderwijsprofessional zijn. Tegelijkertijd zijn wij er van overtuigd dat er binnen onze faculteit collega’s rondlopen waarvan we hun expertise onvoldoende weten of benutten. Daar willen we zicht op krijgen om vervolgstappen te kunnen zetten. Aanstaande dinsdag sturen we daarom een vragenlijst aan al onze docenten en onderzoekers. We willen je vragen deze vragenlijst in te vullen voor donderdag 28 november. Wil je precies weten wat we met je gegevens doen? Lees dan deze toelichting.

Alvast hartelijk dank, mede namens Karin, Martine, Aly, Loes, Carola en Annelies,

Joke Kiewiet-Kester,
Projectleider Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) regio Arnhem-Nijmegen.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.