HAN bij VELON-congres

HAN bij VELON-congres

Op 8 en 9 maart is het jaarlijkse VELON-congres. HAN Academie Educatie is betrokken bij 12 bijdragen. Het VELON-congres is dit jaar volledig online. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleiders zal als rode draad door het congres lopen. Daarbinnen komen verschillende thema's aan bod. Ook zijn er twee inspirerende keynotes en vier parallelsessies. 

HAN-medewerkers kom je hier tegen: 

Grensverleggend samenwerken

 • Levenlang ontwikkelen in regionale netwerken: de kracht van partnerschappen. (nr.96, p.87) 
  Joke Kiewiet-Kester, Edmée Suasso

 • Een gezamenlijk curriculum van 3 bij 3 bij 3. Opbrengsten van ontwerpnetwerken (nr.21, p.75) 
  Miranda Timmermans, Chris Kroeze

 • Het programma SPRONG Educatief, een jaar verder;Leren van en in netwerken (nr.31, p.107) 
  Lex Sanou, Linda Sontag, Maaike Hajer, Symen Van der Zee, Quinta Kools, Pierre Gorissen

 • Samen reflecteren en leren: tool voor kwaliteitsontwikkeling samen opleiden en professionaliseren  (nr.159, p.95)
  Carla Reijnierse, Myrte Legemaate

 • Studenten als partners van lerarenopleiders: Rolmodellen, observeren en discussiëren in de les (nr.41, p.145)
  Gerda Geerdink, Marijke Gommers

Leraarvaardigheden

 • Verkennen van pedagogische waarden over landsgrenzen heen: het Pedagogische Prioriteitenspel in een internationale context (nr.45, p.23)
  Fedor de Beer, Carlos van Kan

 • Grenzen verleggen met het meten van leerkrachtvaardigheden bij differentiëren (nr.129, p.127) 
  Trynke Keuning, Marieke van Geel, Marjoleine Dobbelaer

 • Onderzoek door lerarenopleiders: verbreed je horizon (nr.131, p.52)
  Wouter Schenke, Monika Louws, Helma Oolbekkink, Martijn Willemse, Anna van der Want

Lerarenopleiders & lerarenopleiding

 • Wat kunnen en moeten we leren van de geschiedenis van de lerarenopleiding? (nr.67, p.84) 
  Gerda Geerdink, Anja Swennen

 • Kennis en professioneel leren van lerarenopleiders (nr.75, p.182)
  Gonny Schellings, Jurriën Dengerink, Mieke Lunenberg, Cui Ping, Douwe Beijaard, Helma Oolbekkink-Marchand, Quinta Kools

 • World café − Velon ledenraad: Wat voor lerarenopleider zou je (over 5 jaar) willen zijn? (nr.164, p.197)
  Harry Stokhof, Niek van de Berg, Elsje Huij, Inge Adams, Jeroen van der Linden, Fenny van Daalen, Marjan Groenhout

Ga naar:

Congreswebsite VELON
Abstractboek

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.