De connective teacher

De connective teacher

Leestip!

Ellen van den Berg heeft van het artikel The Connective Teacher een katern gemaakt in samenwerking met het Platform Samen Opleiden.

"In dit katern staat het leren in netwerken centraal. We beschrijven een perspectief op een 
toekomstbestendige leraar die actief en samen met anderen werkt, en die dat doet in een
open verbinding met ontwikkelingen in wetenschap en samenleving: een connective teacher.

De connective teacher is een professional die oordeelt en handelt op basis van gefundeerde
kennis. Deze kennisbasis maakt het mogelijk om in complexe en unieke situaties verantwoord
te oordelen en te handelen. Dit professioneel handelen heeft zowel een technisch-rationele
dimensie (je vak goed kunnen uitoefenen) als een moreel-ethische dimensie (de toewijding
aan het leren en welbevinden van de leerlingen)."

Berg, E. van den (2020). De connective teacher, Leren in netwerken voor een toekomstbestendig beroep

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.