Bijdrage VELON-congres 2020

Bijdrage VELON-congres 2020

Het Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) heeft samen met het kennisnetwerk Lerende Leraren (Twente) een bijdrage ingeleverd voor het VELON-congres op 16 en 17 maart 2020. Het thema van het congres is ‘Grensverleggend leraren opleiden’. Op 17 december horen we of onze workshop in het programma wordt opgenomen.

SAMEN PROFESSIONALISEREN, INNOVEREN EN VERDER LEREN:

DE KRACHT VAN PARTNERSCHAPPEN.

In het leven van de (aanstaande) leraar is het afronden van de opleiding weliswaar een belangrijke mijlpaal, maar diens ontwikkeling gaat verder. Hoe kunnen we deze zo goed mogelijk stimuleren en faciliteren? Wie heeft hierin welke rol en waar vinden we elkaar? Hoe staat dat in relatie tot de ontwikkeling van huisacademies? Hoe kunnen we gezamenlijk (schoolbesturen en opleidingsinstituut) bijdragen aan de positionering en professionalisering van leraren in onze regio? Hoe gaan we op regionaal niveau om met de landelijke vragen rond kwaliteit en kwantiteit van leraren?  

Nu Samen Opleiden steeds meer een vaste plek heeft in Nederland-onderwijsland, merken we dat we het daarbij niet kunnen laten. De grens tussen ‘opleiden tot’ en ‘werken als’  leraar, wordt steeds meer fluïde. Professionaliseren, innoveren en verder leren gebeurt op de werkplek, binnen huisacademies en in samenwerking met het opleidingsinstituut. Juist die mix weerspiegelt de kracht van een partnerschap. 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.