Besturenrondje PO en VO

Besturenrondje PO en VO

De faculteit Educatie van de HAN heeft het initiatief genomen voor de opzet van een Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). We willen verkennen hoe we kunnen bijdragen aan de professionele doorontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. In samenwerking met onze partnerscholen gaan we op zoek om de opbrengsten van Samen Opleiden door te zetten naar Samen professionaliseren, innoveren en verder leren. We hebben ambities en zijn benieuwd hoe we hierin samen kunnen optrekken. Om dat te verkennen gaat Joke Kiewiet-Kester, projectleider, op bezoek bij bestuurders in de regio.

Onderstaande opbrengsten nemen we mee in de verder ontwikkeling.

WEL

 • Professionals (PABO, ILS) zichtbaar aanwezig in het werkveld;
 • Uitgaan van professionals die willen;
 • Samenwerken gericht op inhoud;
 • Leuk en inspirerend, aansprekend;
 • Vanuit vertrouwen en flexibiliteit;
 • Nabijheid belangrijk (menselijke maat);
 • Alumni binden.

NIET

 • Institutionaliseren, politiek, procedureel, beheersmatig;
 • Financieel lastige stromen;
 • In beleidstaal;
 • Te groots.

FUNDAMENTELE VRAGEN mbt PROFESSIONELE DOORONTWIKKELING

 • Hoe krijg en houd je mensen in beweging?
 • Hoe zorg je ervoor dat een Netwerk ook na de startperiode levend blijft?
 • Hoe zorg je ervoor dat datgene wat wordt gedaan werkelijk van meerwaarde is in de klas?
Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.