Vakdidactiek

Vakdidactische gesprekstools

Tijdens het plannen en voorbereiden van een les gaat een keuzeproces van start: welke vakdidactische keuzes worden gemaakt? Welke argumenten liggen hieraan ten grondslag? Welke bronnen worden geraadpleegd? Tot slot, hoe wordt terug gekeken op dit keuzeproces, wat is de leeropbrengst?
Om handvatten te bieden zijn gesprekstools ontwikkeld. Klik hier voor een overzicht en de bijbehorende publicatie. 

 

Nijmeegs Inspiratiecentrum Vakdidactisch Onderzoek (NIVO)

Het Nijmeegs Inspiratiecentrum Vakdidactisch Onderzoek is een initiatief van de Radboud Docenten Academie en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het idee is om het vakdidactische onderzoek in de regio Nijmegen te bundelen, en zo te komen tot een regionale onderzoeksagenda. Hoewel de onderzoeksprogramma’s van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen het uitgangspunt vormen, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en scholen uit de omgeving van Nijmegen.

In de afgelopen decennia hebben er aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen diverse vakdidactische onderzoeksprojecten plaatsgevonden. Resultaten van die projecten zetten we op de verzamelsite. Hieronder vallen uiteraard de proefschriften en wetenschappelijke artikelen, maar ook de vakpublicaties en het ontwikkelde materiaal.

Via onderstaand schema geven we je een voorselectie. 

  proefschriften wetenschappelijke artikelen vakpublicaties materialen alle producten

Aardrijkskunde

  artikel     alle producten

Biologie

proefschrift artikel vakpublicatie   alle producten

Economie

proefschrift artikel vakpublicatie   alle producten

Engels

proefschrift artikel vakpublicatie   alle producten

Filosofie

proefschrift       alle producten

Frans

  artikel vakpublicatie   alle producten

Geschiedenis

proefschrift artikel     alle producten

Informatica

         

Nederlands (literatuur)

         

Nederlands
(taal)

  artikel vakpublicatie materiaal alle producten

Wiskunde

  artikel     alle producten

 

Thematisch bewegen de onderzoeksprojecten zich rond het actief zelfstandig leren, vakspecifiek redeneren, hogere-orde (kritisch-academisch) denken, en creativiteit.

 

Het NIVO wordt geleid door een triumviraat:

  • Prof. dr. E. (Erik) Barendsen, hoogleraar bètavakdidactiek aan de Faculteit der Natuurwetenchappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit
  • Prof. dr. P.A.J.M. (Peter-Arno) Coppen, hoogleraar vakdidactiek aan de Radboud Docenten Academie en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit
  • dr. H.W. (Helma) Oolbekkink-Marchand, lector meervoudige professionaliteit van leraren aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen

Het kernteam bestaat momenteel uit:

  • S.J.C.E. (Saskia) van Boven MSc. ME.d, vakdidacticus Wiskunde aan de Radboud Docenten Academie
  • dr. J.J.M. (Jeroen) Dera, vakdidacticus Nederlands aan de Radboud Docenten Academie
  • dr. J. (Johan) Graus, vakdidacticus Engels aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • dr. R.F. (Roel) Grol, vakdidacticus Economie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen
Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.