Landelijke ontwikkelingen

De ontwikkeling van een regionaal Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en de aandacht voor kwaliteit en kwantiteit van leraren.

Samen opleiden en professionaliseren als norm

In de Kamerbrief over het aantrekkelijker maken om te werken in het onderwijs geeft de minister van OCW aan dat ‘Samen opleiden en professionaliseren’ als norm gezien wordt voor opleiding en doorlopende professionalisering van leraren (p.9).

 

Kennisinfrastructuur voor het onderwijs

De gezamenlijke onderwijsraden (PO-, VO-, MBO-raad, VH en VSNU) hebben de handen ineen geslagen om kennisdeling in het onderwijs te faciliteren en stimuleren. Allereerst is een ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs opgezet (Onderzoeksbende, 2019). Vervolgens heeft de Landelijke werkgroep Kennisinfrastructuur (2019) acht ‘slimme verbindingen’ beschreven die moeten bijdragen aan een sterke kennisinfrastructuur in het onderwijs. De ontwikkeling van Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) sluit hier naadloos bij aan.

 

Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie

Er zijn nieuwe richtlijnen om de kwaliteit van Samen Opleiden te kunnen beschouwen. Om te zorgen voor een vloeiende overgang van ‘aanstaande leraar’ naar ‘startende leraar’ is in dit kwaliteitskader ook de inductiefase opgenomen. De ontwikkeling van het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie is te volgen via de website van Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.

Huisacademies

Naast of in lijn met Samen Opleiden en Professionaliseren, organiseren steeds meer schoolbesturen hun professionaliseringsactiviteiten in een huisacademie. Vier keer per jaar is er een bijeenkomst van het Netwerk Huisacademies bij de PO-/VO-raad. Het Kohnstamminstituut (2019) heeft ‘huisacademies in kaart’ gebracht.

 

Andere gerelateerde publicaties:

 “Het vertrekpunt […] is dat een bevoegdheid geen eindpunt is, maar een markeringspunt in de ontwikkeling van de leraar als professional.” Uit: Toekomst van ons onderwijs (2020)

“De eerste succesvolle voorwaarde voor het verbinden van wetenschap en onderwijspraktijk is een samenwerking in een bestaand netwerk.” Uit: Onderzoek en onderwijspraktijk verbinden: vier randvoorwaarden voor een succesvolle verbinding (NRO, 2019)

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.