Flexibilisering & maatwerk

Flexibilisering en maatwerk van opleidingstrajecten is nodig om het opleidingsprogramma beter af te kunnen stemmen op de behoefte van studenten en werkenden. 

In lijn met het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, brengen we de  huidige opleidingsroutes van de HO-instellingen in beeld en leggen we die naast de regionale arbeidsmarktbehoefte. In samenwerking tussen de betrokken lerarenopleidingen streven we naar een dekkend aanbod zodat iedereen die leraar wil worden, dat via een passende route kan. We zien flexibilsering en maatwerk als sleutel in de aan aanpak van het lerarentekort. 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.