Zij-instroom onderwijsbevoegdheid PO

Zij-instroom onderwijsbevoegdheid PO

 

DOEL

Wil je in het basisonderwijs werken dan moet je bij een werkgever binnen basis- of speciaal onderwijs verkennen of deze jou een werkplek kunnen bieden, zodat je bij de HAN terecht kunt voor een zij-instroomtraject leraar basisonderwijs. Als je dit traject met succes afrondt, ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

VOOR WIE

Om voor het zij-instroom traject in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding verwant aan het vakgebied;
  • Je beschikt over voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring voor het onderwijs;
  • Je hebt een (tijdelijke) baan in het onderwijs;
  • Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. (Stond je in die periode wel als student ingeschreven, en heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.)

PROGRAMMA ZIJ-INSTROOM

Het zij-instroomtraject is een traject op maat dat in maximaal twee jaar afgerond kan worden. Dit programma en de uiteindelijke studiebelasting, na behalen geschiktheidsonderzoek, worden in een persoonlijk intakegesprek met je afgestemd. Er is sprake van persoonlijke begeleiding van je ontwikkeling. Je kunt gebruik maken van bestaande onderdelen uit het curriculum. Ons onderwijs is een mix van contactonderwijs, online leren en werkplekleren. Een combinatie van inspirerende hoorcolleges waarin de theoretische verankering van het onderwerp centraal staat, werkcolleges, waarin in groepjes gewerkt wordt aan concrete opdrachten, intervisie over het werken als leraar in een klas en digitale lessen. Daarnaast vindt het leren ook plaats op de werkplek zelf. Kortom: blended learning.

PROCEDURE

Je kunt dit traject pas starten na het vinden van een baan en het succesvol doorlopen van het door de werkgever aangevraagde geschiktheidsonderzoek bij de HAN. Er wordt vastgesteld of het traject naar verwachting binnen twee jaar succesvol afgerond kan worden. Voordat het geschiktheidsonderzoek kan starten moet je de WISCAT-toets afgerond hebben met een minimumscore van 103. De lerarenopleiding bepaalt op grond van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek wat je nog aan scholing en begeleiding nodig hebt om een volledig bevoegd leraar te worden en hoe jouw persoonlijk maatwerktraject er uit zal zien. Je sluit met jouw werkgever en de lerarenopleiding een scholings- en begeleidingsovereenkomst voor een periode van ten hoogste twee jaar. Je geeft les en leert in de praktijk. Dit gebeurt in combinatie met je studie bij de HAN. Je werkgever en de lerarenopleiding begeleiden je tijdens deze periode. Uiterlijk na twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Slaag je daarvoor, dan krijg je een baccalaureaat en ben je een volledig bevoegd leraar basisonderwijs.

DIPLOMERING

Wanneer je het traject succesvol afrondt, ontvang je een baccalaureaat, dat is een diploma dat gelijk staat aan een bachelor leraar basisonderwijs.

 

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.