Toolkit vraaggestuurd onderwijs MBO

Toolkit vraaggestuurd onderwijs MBO

 

De publicatie “Het begeleiden van studentprojecten in de praktijk” biedt een handvat voor alle onderwijsteams in het mbo die een betere aansluiting willen met de beroepspraktijk. Naast praktijkvoorbeelden wordt ook een toolkit aangeboden, waarmee je direct aan de slag kan.

Waar gaat het over?

In het boek vind je meer informatie over o.a. het opzetten van vraag-gestuurd projectonderwijs. Ervaringen die enkele betrokken mbo-scholen hebben opgedaan met projectonderwijs zijn in de toolkit verwerkt tot handzame richtlijnen en instrumenten die docenten kunnen gebruiken om met studenten van de eigen opleiding aan de slag te gaan met praktijkprojecten. De voorbeelden die worden gebruikt zijn niet alleen afkomstig uit de logistiek en zijn daardoor herkenbaar en toepasbaar voor docenten uit alle domeinen van het mbo.


Voor wie is de publicatie?

Het is een handvat voor alle docenten in het mbo die vraaggestuurd (willen) werken voor het bedrijfsleven met studenten op niveau 3 en 4.

Door wie is de publicatie ontwikkeld?

De toolkit is een uitgave van het practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley. Het practoraat maakt onderdeel uit van de publiek-private samenwerking waarin de logistieke bedrijven van Logistics Valley en de logistieke opleidingen van ROC Nijmegen, ROC Rivor en het Graafschap College samen optrekken.

Bedrijven van Logistics Valley hebben het beroepsonderwijs verzocht om meer vraaggestuurd onderwijs te leveren. Ronald Beckers, voormalig practor van BLV, heeft met input van partners van deze publiek private samenwerking een praktische en onmisbare toolkit opgeleverd.

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.