Toolkit Schoolexaminering

Toolkit Schoolexaminering

 

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Maar hoe kom je tot een schooleigen visie en welke ruimte is er binnen het wettelijk kader? 

 

Eigen visie op schoolexaminering

Van vo-scholen wordt verwacht dat zij hun visie op schoolexaminering de komende tijd gaan ontwikkelen, hun PTA en toetsbeleid hierop gaan baseren en een examencommissie inrichten die gaat werken vanuit deze schooleigen visie. Zaken die binnenkort in het gewijzigde Eindexamenbesluit VO worden vastgelegd.

 

Praktische toolkit

Maar, hoe doe je dat? Stichting Platforms vmbo ontwikkelde een toolkit waarin praktische handvatten worden aangereikt om een schooleigen visie op schoolexaminering te ontwikkelen. 

 

SPV | Toolbox schoolexaminering - YouTube

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.