Beroepsregistratie Lerarenopleiders (VELON)

Beroepsregistratie Lerarenopleiders (VELON)

 

Lerarenopleiders hebben een beroep dat altijd in beweging is. De Staat van de Lerarenopleider (2020) maakt zichtbaar dat het werk van lerarenopleiders diverser wordt door veranderende opleidingsinhouden, samen opleiden en meer en nieuwe rollen en taken die daaruit voortvloeien. Dit vraagt om professionals met eigen, bij de beroepsgroep passende kwalificaties. Om lerarenopleiders te ondersteunen bij hun beroepsrelevante professionalisering is in de afgelopen jaren niet alleen een brede kennisbasis ontwikkeld, maar ook een Beroepsregister Lerarenopleiders met bijpassende beroepsstandaard en registratieprocedure. Lerarenopleiders staan aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en daarom neemt VELON je graag op in dit beroepsregister.
Door te werken aan de aanvraag voor de beroepsregistratie krijg je meer zicht op je eigen functioneren en ontwikkeling als opleider van leraren en na registratie maak je deel uit van een professionele, ontwikkelingsgerichte én betrokken beroepsgroep.

Inhoud en werkwijze
De aanvraag voor beroepsregistratie behelst het schrijven van een dossier waarin u weergeeft welke taken je als opleider verricht, wat je visie is op opleiden, hoe je deze visie in je handelen operationaliseert en wat punten zijn waar je jezelf verder in wil bekwamen. Het schrijven van dit dossier is best lastig en daarom organiseren wij al enkele jaren op verzoek van opleidingsscholen registratietrajecten waarbij opleiders (vanuit de scholen én het instituut) het inhoudelijke gesprek voeren over wat opleiden voor hen betekent door het bespreken van conceptteksten voor de registratieaanvraag.
Meer concreet: in dit begeleidingstraject ga je samen met collega-opleiders aan de slag met het voorbereiden van de aanvraag ten behoeve van de beroepsregistratie lerarenopleider (VELON). Na een introductiebijeenkomst staat in elke volgende bijeenkomst een onderdeel van het op te bouwen dossier centraal. Een bijeenkomst bestaat uit twee delen: het bespreken van uitgereikte literatuur die als basis dient voor de bijbehorende standaard én intervisie. Na elke bijeenkomst werkt de deelnemer een deel van het dossier uit en stuurt voorafgaande aan de bijeenkomst dit onderdeel naar de andere deelnemers. In de bijeenkomst is er ruimte voor peerfeedback aan de hand van de leervraag die de deelnemer inbrengt.

Doelgroep
Lerarenopleiders uit het po, vo, mbo en hbo die minimaal twee jaar ervaring hebben als opleider. Het opleiden en begeleiden behoort substantieel en structureel (d.i. min. 100 uur op jaarbasis) tot uw kerntaak.

Afsluiting en certificering
De Academie Educatie heeft een uitwisseling ten behoeve van de beroepsregistratie (VELON) met Hogeschool Driestar Educatief in Gouda. Als het dossier is afgerond, wordt het bij collega’s van Driestar Educatief ingediend en beoordeeld én vindt er een afsluitend gesprek plaats met de assessor, waarna je wordt toegevoegd aan het Beroepsregister Lerarenopleider.

Tijdsinvestering
- Contacttijd: 12 uur
- Voorbereiding op de bijeenkomsten en samenstellen van het portfolio: ongeveer 30 uur.
Nb: het aantal te besteden uren is afhankelijk van voorkennis en werkervaring als schoolopleider.

Aanmelden en/of vragen
Voor vragen en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Marijke.Gommers@han.nl, coördinator Registratietrajecten VELON-HAN.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.