Samen opleiden & een professionele leercultuur

Samen opleiden & een professionele leercultuur

 

Binnen een professionele leercultuur werken alle betrokkenen in een school samen om te reflecteren, onderzoeken en professionaliseren. Deze professionele leercultuur zorgt binnen het samen opleiden ervoor dat opleiders en studenten samen met elkaar reflecteren, onderzoeken en leren, wat bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe kun je dit wederzijds leren, waarin een wederkerigheid ontstaat tussen studenten en opleiders, in de partnerorganisaties realiseren? Wat vraagt dit van de scholen, van het partnerschap en aan leiderschap? En wat is de rol van onderzoek daarbij? En wat betekent dit weer voor de samenwerking tussen de partners, voor de betrokkenheid van leidinggevenden in school en instituut en voor professionaliseringstrajecten?

Tijdens de online bijeenkomst van dinsdag 1 december staan we stil bij deze vragen en zoomen we in op welke rol het doen van onderzoek heeft bij het versterken van de professionele leercultuur binnen de partnerschappen.

Programma
We gaan aan de hand van bovenstaande vragen in gesprek met Kim van Zeeland, onderzoekscoördinator ROC Nijmegen, en Sissy Uhrig, projectleider HAN Academie Educatie. Zij geven samen vorm aan het uitvoeren van onderzoek binnen het samen opleiden bij Opleidingsschool Nijmegen mbo. Ze richten zich hierbij onder andere op het versterken van reflectieve vaardigheden en het samen leren van en met elkaar. In het tweede gedeelte van het programma gaan we in drie groepen (po, vo en mbo) het gesprek aan rond een aantal vraagstukken en stellingen op dit thema.

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.