Beeldcoaching

Beeldcoaching

 

VOOR WIE

De training beeldcoaching is bedoeld voor begeleiders van leraren zoals IB'ers, zorgcoördinatoren, schoolopleiders, stagebegeleiders/mentoren in het PO, VO en beroepsonderwijs die opnames willen gebruiken bij:

  • het verbeteren van eigen vaardigheden als leraar; en/of
  • het begeleiden van (aanstaande) leraren als stagebegeleider en/of collega

PROGRAMMA TRAINING BEELDCOACHING

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

  1. A) Leren maken van opnames en kijken naar beeldmateriaalJe leert gerichte opnames te maken, je leert:
  • gebruik te maken van kijkwijzers voor Basiscommunicatie;
  • een interactieanalyse te maken en hieruit krachten en ontwikkelpunten te formuleren;
  • je te richten op onderwijsbehoeftes van leerlingen én van leraren.
  1. B) Leren begeleiden met behulp van beeldmateriaalJe leert gesprekken met (aanstaande) leraren te voeren waarbij eigen opnames centraal staan. Je leert doelgericht feedback te geven. Je leert daarbij gebruik te maken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Je zult de kracht van korte, doelgerichte gesprekken leren kennen.
Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.