Zij-instroom onderwijsbevoegdheid VO

Zij-instroom onderwijsbevoegdheid VO

 

DOEL

Wil je in het onderwijs werken dan moet je bij een werkgever binnen het voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs verkennen of deze jou een werkplek kan bieden, zodat je bij de HAN terecht kunt voor een zij-instroomtraject leraar Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Als je dit traject met succes afrondt, ben je bevoegd om les te geven in het in het voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, onderbouw havo en vwo).

 

VOOR WIE

Om voor het zij-instroomtraject in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding verwant aan het vakgebied;
  • Je beschikt over voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring voor het onderwijs;
  • Je hebt een (tijdelijke) baan in het onderwijs;
  • Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven en heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

BEVOEGDHEID VOOR HET MBO

Naast het traject zij-instroom voor het vo is er een apart traject, het PDG-traject, om je lesbevoegdheid te halen voor het mbo voor andere vakken dan de hierboven genoemde.

 

PROGRAMMA ZIJ-INSTROOM

Het zij-instroomtraject is een traject op maat dat in maximaal 2 jaar afgerond kan worden. Dit programma en de uiteindelijke studiebelasting, na behalen geschiktheidsonderzoek, worden in een persoonlijk gesprek met je afgestemd. Er is sprake van persoonlijke begeleiding van je ontwikkeling. Je kunt gebruik maken van bestaande onderdelen uit het curriculum. Ons onderwijs is een mix van contactonderwijs, online leren en werkplekleren. Een combinatie van inspirerende hoorcolleges waarin de theoretische verankering van het onderwerp centraal staat, werkcolleges, waarin in groepjes gewerkt wordt aan concrete opdrachten, intervisie over het werken als leraar in een klas en digitale lessen. Daarnaast vindt het leren ook plaats op de werkplek zelf. Kortom: blended learning

 

PROCEDURE

Je kunt dit traject pas starten na het vinden van een baan en het succesvol doorlopen van het door de werkgever aangevraagde geschiktheidsonderzoek bij de HAN. Er wordt vastgesteld of het traject naar verwachting binnen 2 jaar succesvol afgerond kan worden.  De lerarenopleiding bepaalt op grond van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek wat je nog aan scholing en begeleiding nodig hebt om een volledig bevoegd leraar te worden en hoe jouw maatwerktraject er uit zal zien. Je sluit met jouw werkgever en de lerarenopleiding een scholings- en begeleidingsovereenkomst voor een periode van ten hoogste 2 jaar. Je geeft les en leert in de praktijk. Dit gebeurt in combinatie met je studie bij de HAN. Je werkgever en de lerarenopleiding begeleiden je tijdens deze periode. Uiterlijk na twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af.

 

DIPLOMERING

Wanneer je het traject succesvol afrondt, ontvang je een baccalaureaat, dat is een diploma dat gelijk staat aan een bachelordiploma 2e-graads leraar.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.